Zorg en wonen gecombineerd.

  • 24 psychogeriatrische zorgwoningen
  • 60 intramurale zorgwoningen
  • 80 extramurale zorgwoningen
  • 85 koopwoningen
  • parkeergarage met 256 plaatsen
Totaal circa 39.200 m² BVO