Shoppingcenter Scan

Adviesbureaus Wolfs Retail Consultants (Wolfs RC) en Vastgoed Strategie & Ontwikkeling Projecten (VS&OP) hebben hun jarenlange ervaring en expertise gebundeld om een onafhankelijke, internationale Shoppingcenter Scan te ontwikkelen.

De Shoppingcenter Scan zorgt ervoor dat winkelvastgoed eigenaren zichzelf een spiegel voor kunnen houden, waarmee de kwaliteit van de bedrijfsvoering, de toekomstgerichtheid en de kansen en bedreigingen objectief in beeld kunnen worden gebracht. Het unieke is dat deze scan snel een integraal inzicht biedt in de actuele situatie, de waarde van het vastgoed en ook kan worden ingezet als due diligence bij voorgenomen aankopen. Op een heldere wijze worden de kansen en bedreigingen in beeld gebracht en adviezen gegeven hoe de (toekomstige) eigenaar hier het beste mee om kan gaan. Deze Shoppingcenter Scan is inmiddels succesvol toegepast voor onder andere Syntrus Achmea, de grootste vastgoedbelegger van Nederland.

Daling bezoekersaantallen en winkeloppervlakte
Eigenaren van winkelcentra worden continu geconfronteerd met onder druk staande bestedingen, dalende bezoekersaantallen en een fors veranderende detailhandel. Zo blijkt bijvoorbeeld uit cijfers van Locatus dat vanaf 2003 het aantal m2 winkeloppervlakte in Nederland is gegroeid van 25 miljoen m2 naar circa 30 miljoen m2 in 2010. Dat terwijl het aantal bezoekers juist is afgenomen. De voorspelling is dan ook dat het aantal benodigde m2 winkeloppervlak vooral in de non-food sector zal dalen in de nabije toekomst. Brancheorganisatie CBW-Mitex meldt zelfs een mogelijk terugval van maar liefst 30% in 2020.

Verdieping in retailvak noodzakelijk
Nic Wolfs, directeur Wolfs RC: “Voor eigenaren van winkelcentra zal het een steeds grotere inspanning vergen om het beschikbaar verhuurbaar winkeloppervlak onder te brengen bij adequate huurders tegen redelijke huurprijzen. De verwachting is dat de onderlinge concurrentie fors zal toenemen. Deze eigenaren worden steeds meer gedwongen om zich intensiever te verdiepen in het retailvak mede omdat de branche samenstelling zal veranderen, de druk op de fysieke bestedingen en de kwetsbaarheid van kleinere individuele ondernemers zal toenemen. Met de Shoppingcenter Scan bieden we de eigenaar een helder inzicht om zo de juiste strategische keuzes te maken. Voor nu, maar ook zeker op lange termijn.”

Opzet Shoppingcenter Scan
De Shoppingcenter Scan bestaat uit 10 keypoints, die het succes bepalen van een winkelcentrum. Deze uitgangspunten zijn onderdeel van vier hoofdaspecten: commercieel, technisch, financieel en assets. Door deze indeling kunnen de performances in samenhang worden geanalyseerd. Los van alle observaties, die uit circa 300 focuspoints bestaan, worden er ook gesprekken gevoerd met onder andere eigenaren, asset managers, ondernemers, shoppingcenter management en marketing specialisten. De Shoppingcenter Scan is ontwikkeld op basis van jarenlange en internationale ervaring en expertise op het gebied van winkelcentra ontwikkeling en management. Dat betekent dat deze Shoppingcenter Scan ook internationaal ingezet kan worden.

Over VS&OP en Wolfs RC
Adviesbureau VS&OP heeft brede kennis en ruime ervaring opgebouwd in (retail) vastgoedontwikkeling, prestatie en exploitatie waardoor zij toekomstgerichte, structurele en creatieve oplossingen kan bieden. Wolfs RC heeft ruim 25 jaar ervaring in alle disciplines van de shoppingcenter industrie en internationale expertise opgebouwd. Wolfs RC is betrokken geweest bij de ontwikkeling van meer dan 20 winkelcentra in de Benelux en centraal Europa.

geplaatst op 14-3-2011

< Terug naar overzicht