Binnenstedelijke herstructurering van start

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 31 maart gaven Willem Jan Stegeman (wethouder gemeente Culemborg), Theo Peters (gedeputeerde van de provincie) en Jaap van Dam (directeur KleurrijkWonen) het startsein voor de bouw van De Bloembedden.

Zowel de gemeente als woningcorporatie KleurrijkWonen zetten zich in voor een sterke verbetering van het woon- en leefklimaat in Culemborg. In nauwe samenwerking tussen beide partijen wordt het gebied aan de Oostersingel, Tulpstraat en Leliestraat in opdracht van KleurrijkWonen herontwikkeld tot een aantrekkelijke woonlocatie De Bloembedden. Het project bestaat uit 30 sociale huurwoningen, 46 koopwoningen en 5 vrije kavels. Vastgoed Strategie & Ontwikkeling Projecten BV (VS&OP) begeleidt namens KleurrijkWonen de volledige herontwikkeling.

VS&OP werkt o.a. voor institutionele beleggers, woningcorporaties en overheden aan diverse vastgoedprojecten. Zij verleent advies en begeleidt plannen op het gebied van zowel vastgoedportefeuillemanagement als vastgoed- en gebiedsontwikkeling.

geplaatst op 1-4-2011

< Terug naar overzicht