De basis van elk project

In een vroeg stadium van het ontwerp- en realisatieproces wordt een Programma van Eisen opgesteld. Dit bevat de uitgangspunten waaraan het toekomstige gebouw uiteindelijk moet voldoen. Concreet betekent dit de vaststelling van de benodigde vierkante meters van het ruimtelijke programma, de onderlinge relaties en verhoudingen en de technische specificaties. Dit vormt het toetsingskader voor het ontwerpteam, waaraan de inbreng van diverse adviseurs (waaronder de architect, constructeur en installateur) worden getoetst. VS&OP vertaalt de wensen van de opdrachtgever tot een concreet PvE dat duidelijk en inzichtelijk is voor de betrokkenen adviseurs. Hiermee is de basis van het project gelegd.