Effectief ingrijpen

Soms loopt een project om uiteenlopende redenen niet conform de wensen. In zo’n geval kan het wenselijk zijn iemand aan te stellen die de stand van zaken inventariseert en aan de hand van de bevindingen het project verder brengt. Een crisismanager van VS&OP treedt doortastend op met als doel om op effectieve wijze voortgang te bereiken en eventuele schades te beperken.