Focus op voortgang

Werken aan hetzelfde doel vanuit verschillende achtergronden. Om voor betrokken partijen de gewenste ontwikkeling te realiseren, heeft de procesmanager een belangrijke taak. Hij maakt analyses van doelen, waarbij hij rekening houdt met de belanghebbenden, de besluitvormingsprocessen en uiteraard de juridische en politieke aspecten. Vooral bij complexere projecten is het noodzakelijk om duidelijke structuren en contouren aan te brengen. Hierdoor blijven de processen bestuurbaar en wordt het beoogde eindresultaat binnen de vastgestelde randvoorwaarden behaald.