Kwaliteit zit ‘m in een goed concept

Aan succesvolle projectontwikkeling ligt een goed concept ten grondslag: de juiste mix van programma, functionaliteit, vormgeving en financiële haalbaarheid. Dit is het antwoord op de centrale vraag: hoe genereren we voor een project een maximale kwaliteit – en daarmee maximaal rendement? Het antwoord: door binnen de randvoorwaarden te kiezen voor de juiste (mix van) functies. VS&OP ontwikkelt concepten voor individuele gebouwen, grotere projecten met gemengde functies en gebiedsontwikkeling.