Disclaimer

Alle op deze site gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele fouten op de website van Vastgoed Strategie & Ontwikkeling Projecten Groep.

Vastgoed Strategie & Ontwikkeling Groep, de directie, haar medewerkers en/of bij deze site betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina’s en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze site. De informatie op deze site is aan verandering onderhevig en kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of verwijderd.

Tegen het geheel of gedeeltelijk publiceren van de op deze site opgenomen informatie, hetzij elektronisch hetzij anderszins, bestaat geen bezwaar indien de bron wordt vermeld.